Wisdom accepts that all things have two sides.

Carl Jung

Waar we zelf in groeien door het werken met paarden:

  • Groeien in zelfvertrouwen en persoonlijk leiderschap
  • Bewustwording van de waarden die je drijven
  • Impact ervaren van non-verbaal communiceren
  • Sleutel voor een haalbare uitkomst van je doelen
  • Anders kijken naar, en leren omgaan met: conflicten
  • Je kwetsbaarheid als kracht zien
  • Bewust worden van belemmerende overtuigingen

There is something about the outside of a horse,

that is good for the inside of a man.